Eldningsolja

Av 100 % råolja tillverkas bland annat eldningsolja. Oljan raffineras i Göteborg och transporteras sedan till depå i Karlshamn. Där lastar vi sedan våra tankbilar för att kunna leverera eldningsoljan till din tank. När du fått din leverans får du ett kvitto i brevlådan. Du kan också beställa din eldningsolja här eller ringa oss.

Viktigt att tänka på

  • Ge oss gärna vägbeskrivning eller GPS-kordinater.
  • Överfyllnadsskydd ska finnas på tanken.
  • Se till så att din oljetank är besiktigad.

Varudeklaration

Energivärde: Ca. 10.500 Kwh per kubikmeter.

Svavelhalt: Mindre än 0,1%, vanligtvis ca. 0,05%.

Färgad: 0,004% av färgämnet Gom S25 HF.

Viskositet: 4cSt vid 40 grader.

Köldegenskaper:

Eldningsolja Standard, D-10. +- 0 grader.

Eldningsolja Vinter, D-32, minus 24 grader.

Miljöklass: 3.

Svensk standard: SS155410.