Diesel

Diesel MK1 B5 är ofärgad och är den vanliga fordonsdieseln. Den innehåller 5 % raps för att minska koldioxidutsläppen och kan lagras utomhus. Du kan beställa diesel här eller ringa till oss.

Viktigt att tänka på

  • Ge oss gärna vägbeskrivning eller GPS-kordinater.
  • Överfyllnadsskydd ska finnas på tanken.
  • Se till så att din oljetank är besiktigad

Varudeklaration

Energivärde: Ca. 9.800 Kwh per kubikmeter.

Svavelhalt: Mindre än 0,001%

Viskositet: 1.9cSt vid 40 grader.

Köldegenskaper: Minus 40 grader.

Miljöklass: 1

Svensk standard: SS155435.

Oljeshejkerna Johnsson AB är medlem i Petroleumhandelns Riksförbund.