Tvätta inte bilen på gatan

logo-svensktvatten

Vi stödjer organisationen Svenskt Vatten Tvätta inte bilen på gatan! När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet ut i en dag-vattenbrunn som inte är ansluten till någon reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet. Föroreningarna går då direkt ut i närmaste vattendrag, kanske din egen badsjö. Inom vattenskyddsområden är det förbjudet att tvätta bil på asfalterad eller hårdgjord yta.

Förbud mot biltvätt på gatan eller garageinfarten enligt miljöskyddslagen!

Det är inte tillåtet enligt miljöskyddslagen att tvätta bilen på gatan eller på garage-infarten. Där rinner de farliga ämnena och rengöringsmedlen rakt ut i närmaste badsjö. Ta istället bilen till biltvätten så räddar du naturen från farliga ämnen.

Skadliga ämnen i tvättvattnet?

Det smutsiga vattnet från en biltvätt hemma innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga tungmetaller som t ex bly, kadmium och krom. Dessutom ingår tensider och andra kemikalier som finns i bilvårdsprodukterna. Avfettnings-medel innehåller ofta lösningsmedel som är giftiga och skadliga både för oss människor och för det nödvändiga livet i sjöar och vattendrag. Miljöanpassade rengöringsmedel är inte heller så miljöanpassade, så att de kan släppas rakt direkt ut i vattendragen.

Vad säger lagen?

I miljöbalken finns allmänna regler som säger att alla som vidtar åtgärder, som t ex tvätta bilen, ska utföra skydds-åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Detta betyder att den som använder avfettningsmedel eller bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av att du tvättar bilen. Att tvätta bilen på gatan eller garageinfarten är därför direkt felaktigt med tanke på att smutsvattnet rinner direkt ut i vattendragen.

Var får man tvätta bilen?

Du får tvätta bilen på en miljögodkänd automattvätt eller självtvättanläggning. I dessa anläggningar rinner vattnet igenom en oljeavskiljare och ett godkänt miljöcertifierat reningsverk innan det släpps ut i naturen igen.

Länkar:

http://www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Avlopp-och-Miljo-nyhetslista/Biltvatt-pa-gatan-forstor-sommarens-badsjoar/

 

Bra+miljöval-logo-bmv-text-cmyk

logo-svensktvatten