Spärra kort


Kortinnehavarens personnummer, i formatet 19xxxxxx-xxxx.

Vad händer nu?

Så fort vi mottagit ditt meddelande så spärras tankkortet direkt. Ange vilket telefonnummer vi når dig på för utfärdandet av ett nytt kort. Vi kontaktar dig nästkommande vardag.