Skatten på drivmedel höjs den 1 Januari

Den 1 Januari höjs skatten på drivmedel.