Bra att ha till hands

Aspen 2 är ett effektivt bränsle för olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer. Genom nära samarbete med yrkesanvändare har Aspen 2 utvecklats till en alkylatbensin som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren. Aspen 2 är färdigblandad med 2% av Aspens helsyntetiska 2-taktsolja.

Aspen 2 är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Renare avgaser vid drift gör att luften blir bättre och hälsoriskerna för användaren minimeras. Dessutom hålls motorn renare, vilket resulterar i en effektivare och jämnare drift. Aspen alkylatbensin tål lång tids lagring.

 

Finns i butiken nu passar till:

Skärmbild_2014-04-23_16_27

 

 

GetImage