Ny mack i Bankeryd!

Nu har arbetet påbörjats med etableringen av en ny mack i Bankeryd utmed Vättern norr om Jönköping. Det är den f.d. OKQ8 macken på Domsandsvägen, centralt i norra Bankeryd, som drivs av Claséns Bilverkstad med Veine och Johan Clasén som omprofileras till Oljeshejkerna.

Butiken och bilverkstaden fortsätter familjen Clasén att driva i egen regi. Det nya taket och ID stolpen är redan på plats och i dagarna monteras betalterminalerna. Nya och moderna höghastighetspumpar för bensin och diesel gör att kunderna tankar snabbt och effektivt.

En viktig nyhet för de större dieselkunderna är att en separat dieselanläggning med egen betalterminal och höghastighetspump för tyngre fordon och större tankar. Till att börja med kommer det att finnas en ovanjordscistern med bensin och diesel för att snabbt komma igång med försäljningen.
Lite längre fram planeras att gräva ner en underjordscistern på 40 kubikmeter för samtliga på marknaden förekommande drivmedel.

Öppning av den nya anläggningen beräknas till början av april.

” Vi satsar på den vackra orten Bankeryd och tror att man även här är i behov av en ny modern bensinstation med lågprissättning på bensin och diesel. Vi startar direkt när vi öppnar med ett riktigt lågt introduktionspris på bensin och diesel säger Thomas Johnsson V:D: på Oljeshejkerna.”