Stationsbild saknas

Etanol 85

Etanol 85
Om du har en bränsleflexibel bil kan du köra på Etanol E85. Etanol har cirka 30 procent lägre energiinnehåll än bensin, men högre oktantal vilket innebär extra hästkrafter. Det innebär att bränsleförbrukningen blir högre.

Under sommarhalvåret innehåller produkten 85 procent bioetanol och 15 procent bensin. Startegenskaperna försämras vid lägre temperaturer när man använder bränsle med hög etanolhalt. Vintertid innehåller den 75 procent etanol och 25 procent bensin. Detta för att underlätta vid kallstart och minimera utsläpp.