PRISRAS PÅ DIESEL!

DIESEL TILL LANTBRUKARE, ENTREPRENÖRER OCH FÖRETAG I SMÅLAND !

På grund av kraftigt sänkta världsmarknadspriser på råolja har dieselpriset sänkts ordentligt under vintern och våren. Orsaken är en tillfällig överproduktion av olja. Oljemarknaden är dock väldigt nervös och orolig. En trolig prisuppgång är därför att vänta under våren. Det är ett bra tillfälle att beställa diesel nu!

Beställ eller ring 0472-145 75 !

 

 

thomas BOTTOM